Friday, April 21, 2006

恭 碩 良 靜 待 知 音恭 碩 良 靜 待 知 音 APPLE DAILY

恭 碩 良 下 月 將 與 黃 貫 中 舉 行 一 場 音 樂 會 , 為 智 樂 兒 童 遊 樂 協 會 籌 款 。 恭 碩 良 謂 過 去 一 年 不 停 工 作 , 幸 而 即 將 有 機 會 放 長 達 一 個 月 假 , 他 打 算 到 歐 洲 休 息 , 順 道 為 新 碟 找 尋 靈 感 。 恭 碩 良 一 向 甚 少 舉 行 宣 傳 活 動 , 故 今 次 推 出 新 碟 亦 不 會 大 事 宣 傳 , 他 解 釋 : 「 如 果 有 人 欣 賞 你 音 樂 , 就 算 你 唔 做 宣 傳 , 佢 都 會 支 持 你 , 關 淑 怡 同 張 學 友 都 唔 係 成 日 做 宣 傳 啦 。 」 早 前 恭 碩 良 曾 為 婚 宴 演 奏 , 問 他 有 否 結 婚 念 頭 , 他 指 現 在 還 不 是 適 當 時 候 , 恭 碩 良 說 : 「 我 覺 得 兩 個 人 之 間 最 重 要 係 用 love 去 維 繫 , 我 只 可 以 話 你 知 , 現 階 段 我 各 方 面 都 好 滿 足 , 包 括 感 情 方 面 。 」

採 訪 、 攝 影 : 李 珮 洳 化 妝 : Jane   場 地 提 供 : Kiehl's

picture caption: 將 演 出 籌 款 騷 的 恭 碩 良 , 對 現 狀 十 分 滿 足 。

THX hov for the news!!

Monday, April 17, 2006

live jazz erared

every thur 10pm-2am

EUGENE & FRDS
(peter sherr / jun kung / miles li...)

from 20th april
till late MAY 2006.

http://www.pure-red.com/

thx sharon for the news!

Wednesday, April 05, 2006

Kiehl's White PartyPaul 狂 野 白 馬 王 子

黃 貫 中 ( Paul ) 將 於 下 月 二 十 日 舉 行 一 場 「 Kiehl's White Party 黃 貫 中 慈 善 音 樂 會 」 , 找 來 好 友 恭 碩 良 一 同 演 出 。 兩 位 band 友 日 前 一 起 拍 宣 傳 海 報 時 , 擺 脫 平 常 不 修 邊 幅 的 衣 , 改 穿 純 白 色 服 裝 上 場 , 二 人 大 呻 不 習 慣 。


斷 背 嘴 對 嘴
阿 Paul 說 : 「 我 呢 band 友 好 少 白 色 , 我 怕 大 家 以 為 我 轉 行 做 白 馬 王 子 喎 , 不 過 睇 落 我 白 色 都 幾 好 睇 。 」
阿 Paul 和 恭 碩 良 拍 攝 得 十 分 開 心 , 又 玩 又 跳 , 其 中 一 張 二 人 面 對 面 , 嘴 唇 靠 得 很 近 , 令 他 們 相 當 尷 尬 , 阿 Paul 說 : 「 我 仲 以 為 因 為 斷 背 熱 , 攝 影 師 食 住 個 勢 叫 我 咁 影 , 我 仲 問 佢 可 唔 可 以 key 落 去 算 , 點 知 原 來 攝 影 師 話 張 相 表 達 人 與 人 之 間 要 打 破 隔 膜 , 都 幾 有 意 思 。 」

appledaily april 5, 2006

thx hov for the news!